Primus

Selv om navnet Primus i dag er forbundet med kogeapparater, så har det gennem tiden også været knyttet til lamper.

Kogeapparater

Det startede dog med kogeapparater – mere præcist med opfindelsen af det første regulerbare petroleumskomfur, hvilket svenske Frans Wilhelm Lindqvist (1862-1931) stod for. Det blev patenteret i 1891 og produceret fra 1892.

Lindquist havde taget udgangspunkt i en anden svensk opfindelse, nemlig gasolie-blæselampen, som Carl Richard Nyberg (1858-1939) havde opfundet i 1881 og som igen var baseret på dennes tidligere opfindelse, loddelampen.

1921 Primus-komfur reklame
Reklame fra 1921 for et Primus-komfur.

Disse kogeapparater, som Lindquist patenterede, havde mange ting til fælles med de senere tryklamper – f.eks. skulle brænderen, eller mere præcist røret under den, forvarmes med sprit, hvorefter brændselstanken skulle tryksættes og apparatet kunne tændes. Dvs. at de benyttede samme fordampningsprincip, som de senere lamper fra både Primus, Petromax og alle de andre tryklampe-fabrikater.

Sammen med sin kollega Johan Viktor Svenson etablerede Lindquist et firma til produktion og salg af kogeapparaterne.

Firmaet blev senere til det kendte værktøjsfirma BACHO – detaljer om dette følger på et senere tidspunkt.

Efterhånden udvikledes komfurer og lamper til gas, efter at det første Primus-gaskøkken blev lanceret i 1938.

Bacho solgte i 1962 den del af Primus, der lavede komfurer med flydende brændsel, til Optimus. I 1966 blev resten af Primus solgt til Sievert, som på det tidspunkt var ejet af Esso, hvorefter Primus og Sievert blev lagt sammen til Primus-Sievert AB.

I 1969 solgte firmaet sit mærke SVEA for komfurer til flydende brændsel (et gammelt Sievert-mærke) til Optimus, og Primus-Sievert havde dermed fra 1969 kun gas-baserede komfurer og lamper på programmet, bl.a. baseret på de propan-brændere, Sievert havde lanceret i 1952 og som blev brugt til både komfurer, blæselamper og bunsenbrændere.

I 1982 satte Esso Primus-Sievert til salg, som et element i en plan om at mindske tilstedeværelsen i Sverige. Esso selv blev derpå solgt til Statoil med virkning fra 1. januar 1986, på samme måde som i Danmark.

Primus er i dag et mærke under Fenix Outdoor E-com AB i Själevad, Sverige, og fremstiller gaskomfurer samt såkaldte omnifuel-komfurer, der kan fungere med  alle brændsler, ikke bare mange, som multifuel ville have antydet (information fra firmaets hjemmeside). Sievert er en selvstændig koncern, der producerer gas-baserede blæselamper, loddelamper og ukrudtsbrændere.

Den første tryklampe

Primus 1005
Primus 1005 fra ca. 1910 (uden årstalsmærkning). Skærmen på billedet er ikke original men stammer fra en Lux-lampe. Fundet på Classic Pressure Lamps.

Fra 1911 begynder Primus at mærke deres produkter med en kode for produktionsår, startende med A, således at 1912 hed B osv., indtil man i 1935 havde nået til Z og derefter begyndte med AA, AB osv. I 1957 skiftede systemet til i stedet at indeholde f.eks. 57 som de sidste to cifre af årstalskoden, men fra 1964 ophørte mærkningen. Der findes Primus tryklamper fra tiden inden da, altså uden mærkning, og den gængse opfattelse er, at de må være produceret “lige inden”, dvs. omkring 1910, og at firmaet således var engageret i produktionen af tryklamper fra ca. 1910.

Den første model hed Primus 1005 og havde et design, der gjorde det muligt at bruge den både som bordlampe, med forskellige ophæng som loftslampe (modellerne 1006, 1007 og 1008), eller med en omgivende lanterne som udendørslampe (model 1009).

Flammen på model 1005 vendte opad, men for at sikre opvarmningen og fordampningen af brænslet, løb dette i et rør op til en lille klokke over glødenettet – og tilbage igen til selve brænderen.

Angiveligt er brænderen kraftigt inspireret af tidligere Lux-brændere, og jeg vil mene, at oliebeholderen er inspireret af den såkaldte Belgiske Lampe fra det belgiske firma Lempereur & Bernard.

Primus 1005, 1006, 1007, 1008, 1009
Side fra gammelt varekatalog, visende modellerne 1006, 1007, 1008 og 1009. Fundet på Classic Pressure Lamps.
Primus 1005
Samme Primus 1005 som ovenfor, uden skærm og uden glødenet, men med påsat kuppelring.

 Øvrige modeller

En meget udbredt model hedder 1020 og er af stormlygte-typen. Den blev produceret fra ca. 1920 til starten af 1950’erne og findes i mindst to udgaver, hvoraf den ene var beregnet for det svenske militær.

Produktion og salg af tryklamper fortsætter minimum indtil 1960/1961 – måske blev de derefter solgt med komfurerne til Optimus?

Læs også

0 tanker om “Primus”

Del dine tanker