Lux / Elektrolux / Electrolux / AB David Kempes Lampa

Lux Sirius
Lux – Sirius, produceret i perioden 1914 – 1920. Fundet på The Terrence Marsh Lantern Gallery.

Lux blev etableret i Stockholm i 1901, på basis af en ny opfindelse – en tryklampe med glødenet, som snart skulle blive til en glimrende forretning, anvendt verden over som gadelygter og som lyskilde i fyrtårne. Flere af modellerne blev kort tid efter licencieret og produceret af Hugo Schneider.

Forud for Lux fandtes et andet firma, Aktiebolaget David Kempes Lampa, som blev etableret i 1899, og som havde et stort sortiment af tryklamper i klassisk petroleumslampestil. Lamperne baseredes på et patent fra 1897 og havde været produceret siden 1898. To år senere, i 1901, stod således samme personkreds sammen om de samme lamper, men med det nye firma Lux, og ved samme lejlighed lod de AB David Kempes Lampa gå konkurs. Og derefter dukkede de populære gadelygter op.

Lux lamper
Et par Lux lamper til udendørsbrug – den til venstre er en kulsyre-tryklampe, mens den til højre er Autolux, i Sverige blot kaldt “en autoluxlampe”, hvor trykket dannes af tyngdekraften. Fundet på Wikipedia.

I løbet af få år fandt man det nødvendigt at tænke mere i retning af elektriske apparater, selv om produktionen af tryklamper af forskellige modeller og typer fortsatte indtil ca. 1920, herunder også de små stormlygte-typer som den benzindrevne model Sirius, der blev produceret fra ca. 1914 til 1920, hvorefter modellen muligvis blev overtaget af Optimus. I 1918 havde AGA købt hele lageret af lygter til fyrtårne, for på den måde at lukke ned for en konkurrent, og Lux producerede derefter ikke flere af dem.

Lux overtog i 1910’erne en anden større svensk producent af tryklamper, AB Aladdin – tilsyneladende efter at de to havde været ude i en retslig konflikt om plagiering, som Aladdin tabte.

Under 1. verdenskrig havde Sverige, som jo ikke havde nogen egenproduktion af råolie, svært ved at skaffe petroleum. Derimod havde man alle ingredienser indenlands til at fremstille calciumkarbid. Derfor blev karbidlamper udbredte hen mod slutningen af krigen, ligesom de også blev det mange andre steder, f.eks. i Danmark. Lux var blandt de allerførste svenske producenter af karbidlamper til husholdningerne, angiveligt hjulpet på vej af, at firmaet allerede i nogen tid havde haft en produktion af karbidbaserede minelamper.

Lux Autolux
Autolux-lampe. Fundet på Wikipedia.

Lux fik produceret deres første støvsuger, udviklet og patenteret af Axel Wenner-Gren, hos Elektromekaniska AB (etableret i 1910) fra 1912, hvor Lux på grund af et fald i salget af lamper havde kastet sig over elektriske produkter, og altså startende med støvsugere. Det gik godt, og i 1914 solgte man aktiviterne indenfor petroleums-komfurer til Optimus for at få bedre plads til støvsugerproduktionen.

I 1917 blev Elektromekaniska købt af handelsselskabet Svenska Elektron, som Axel Wenner-Gren havde etableret i 1915. I 1918 overtog Lux produktionsdelen af Svenska Elektron (dvs. det, der hidtil havde heddet Elektromekaniska?) og tilførte yderligere kapital, mens handelsselskabet Svenska Elektron overtog 49% af aktiekapitalen i Lux – og fik sin ledelse repræsenteret i Lux’ bestyrelse.

I 1919 indgik Lux og Elektron en eksklusivaftale, gældende indtil 1929, der gav Elektron eneret til salg af Lux-støvsugere, mens firmaet samtidigt forpligtede sig til udelukkende at købe støvsugere fra Lux. Derefter skiftede Elektron navn til Elektrolux. Indtil 1956, hvor han solgte sin aktiepost til Wallenberg-koncernen, var Axel Wenner-Gren majoritets-aktionær i Elektrolux. I 1957 blev navnet ændret til Electrolux.

Siden ca. 1920 har Electrolux udviklet sig kraftigt, og det er i dag en af verdens største koncerner indenfor hårde hvidevarer.

Firmaet Lux fortsatte som et selskab i Electrolux-koncernen frem til 1998, hvor det blev købt af den schweiziske von der Becke-familie i Zug. Det er i dag fortsat et støvsugerfirma, der dog har tilføjet produkter til f.eks. luftrensning og gulvvask, samt strygehjern mm, men der har ikke siden ca. 1920 været nogen produktion af lamper.

Der findes i øvrigt i dag et firma med navnet Lux i Finland – måske der er en relation?

Læs også

0 tanker om “Lux / Elektrolux / Electrolux / AB David Kempes Lampa”

Del dine tanker