Casa Hipólito / Hipolito

Casa Hipólito reklame
Reklame for Casa Hipölitos tryklamper og petroleumskøkkener. Fundet på Bart 1914 blog.

Etableret i Torres Vedras i Portugal i år 1900 som en smedvirksomhed af António Hipólito, ved siden af hans egen bolig i Art Nuveau-stil.

Var fra 1970’erne, og indtil firmaet lukkede i 1997 og endeligt blev erklæret konkurs i efteråret 1999, producent af Petromax, Geniol og Hipólito tryklamper – alle af samme type, der tidligere var blevet fremstillet af Graetz. De to førstnævnte blev fremstillet for det tyske firma Heinze, som havde overtaget varemærke og patenter efter Graetz for Petromax og supplerede med deres eget gamle varemærke, Geniol.

I sine velmagtsdage i 70’erne havde firmaet 1.200 medarbejdere og var den største virksomhed i byen. Produkterne, som bl.a. omfattede petroleumsovne (f.eks. en model med navnet Vacuum), -kogeapparater og -lamper, blandt andet flagermuslygter, blev eksporteret til hele verden men også solgt i Portugal. Ved lukningen var der 400 medarbejdere. Firmaet havde været i krise siden 1980, og i den lange periode var der løbende blevet lavet aftaler med kreditorerne, aktiver var blevet solgt og pengene givet til kreditorerne, men intet var blevet investeret i virksomheden, som derfor sakkede bagud.

Fama D-506
Fama D-506. Fundet på The Terrence Marsh Lantern Gallery.

Casa Hipólito udviklede i samarbejde med Heinze en ny, mindre model af lampen, med 150 CP, som Heinze dog valgte af producere på egen fabrik efter blot et års samproduktion i Portugal.

Firmaet producerede også andre lamper, herunder Fama, Force og muligvis dele til visse Optimus-modeller. Desuden producerede de en kort periode tryklamper for Nier-Feuerhand, som jo ellers var mest kendt for sine flagermuslygter.

Muligvis har Casa Hipólito også produceret cykler, og i den sidste tid var der også gas-brændere og -fyr på programmet.

Bemærk i øvrigt at forskellige kilder nævner forskellige årstal for firmaet lukning, hvilket antageligt skyldes den langvarige krise med diverse redningsplan-aktiviteter, der undervejs førte til fyringer og frasalg. Afhængigt af, hvor i virksomheden man var ansat, kan det meget vel have været forbi på et tidligere tidspunkt end efteråret 1999.

Læs også

Del dine tanker