Ordbog

I forbindelse med lys og lamper dukker sommetider nogle ord op, man ikke lige kender – og nogle, man troede, man kendte, men så blev man alligevel overrasket 🙂

Her beskrives nogle af de ord og betegnelser, der optræder på Lys i Lampen, med en forklaring på, hvordan de bruges hér.

De vigtigste ord i blandet orden

En lampe bruges her på den sædvanlige danske måde, som dækker en indretning, hvori en eller flere lyskilder kan placeres og som dermed fungerer som en ramme om lysdannelsen. Lampen kan desuden farve eller afblænde lyset, og den kan i sig selv være dekorativ. Man kan også tale om en varmelampe, men dem skriver vi ikke så meget om. En sjælden gang kan brugen af betegnelsen lampe om en elektrisk glødepære eller lignende måske snige sig ind, da betegnelsen bruges sådan på f.eks. svensk, tysk og engelsk.

En lygte er et andet ord for en lampe. Det bruges på dansk mest om lommelygter og andre retningsbestemte lamper samt i ældre udtryk som “søge med lys og lygte” og sammensatte ord som lygtemand.

En lanterne er et andet ord for en lampe, dog oftest brugt om sådanne lamper, der er synlige på afstand, f.eks. som signaler på et skib eller på land. Ofte kaldes lamper, der består af en lyskilde med glas omkring, for lanterner – især hvis de ligner skibslanterner. Man kan således have en hall-lanterne, der vel bare skal give lys i entréen, men som ligner en skibslanterne og derfor hedder sådan. Kähler Design har sin egen måde at bruge ordet på – om dekorative figurer med et lys indeni.

Et armatur bruges her næsten aldrig, men det dukker op af og til i forbindelse med svenske lamper og lampeproducenter, da armatur på svensk betyder det samme som lampe på dansk. I praktisk dansk sprogbrug taler vi kun om armaturer i forbindelse med lysstofrør og industrielle lamper. Når ordet en sjælden gang bruges på Lys i Lampen bør det fremgå af sammenhængen, hvad der menes.

Olielampe vs. petroleumslampe er et kildent emne. Jeg har valgt at bruge de to ord forskelligt, således at en petroleumslampe er en sådan lampe, der er beregnet for og optimeret til netop petroleum som brændsel, dvs. lamper, der er udviklet i kølvandet på opfindelsen af petroleum i midten af 1800-tallet, mens olielamper i princippet kan bruge enhver type olie (selv om de måske ofte bliver brugt med petroleum). Et yderligere kriterium, jeg bruger, er at olielamper har en væge, der typisk sidder fast eller ligger i olien, mens en petroleumslampe har en brænder, der giver mulighed for at regulere vægens højde og måske andre ting omkring forbrændingen.
Der findes så en gråzone, især fra tiden op til petroleumslampens ankomst, hvor olielamper begyndte at have regulerbar væge og andre finesser – men da disse lamper ikke er beregnet til petroleum, kalder jeg dem olielamper.
Visse producenter af petroleumslamper, f.eks. Delite, kalder helt konsekvent deres lamper for olielamper. Dem om dét, de har nok deres grunde. Men det kan sommetider give anledning til lidt forvirring.

En skibslampe kan være enhver lampe, der bruges på et skib, men man ser ofte enhver type petroleumslampe omtalt som skibslamper. Et lidt pudsigt eksempel, jeg stødte på i et online-annoncemedium, var en gammel petroleums-klaverlampe, der blev solgt som netop en skibslampe. Præcis klaverlampen er nok en af de mest uegnede til brug på et skib 🙂

Petroleum, lampeolie, tændvæske er forskellige navne for det samme produkt. Petroleum er et af de produkter, der kommer ud af at raffinere råolie, og definitionen af, hvad der er benzin, hvad der er petroleum, hvad der er dieselolie osv., er faktisk noget flydende. Så man kan ikke definere videnskabeligt, hvad petroleum egentligt er.
Raffinering foregår ved, at man opvarmer råolien i en stor og høj tank. øverst er der varmest, nederst er der mindst varmt, og på en række lag undervejs udtager man så, hvad der nu “tilfældigvis” har placeret sig dér. Et sted udtager man benzin, et andet sted diesel, et tredie sted petroleum, og så fremdeles. De forskellige raffinaderier vælger selv deres udtagningspunkter, men det typiske er, at det, der skal sælges som petroleum, udtages fra det sted i tanken, hvor der er mellem 250 og 350 grader varmt. Så hvad der nu findes i råolien, der placerer sig dér, kommer med i det produkt, man sælger som petroleum. Så petroleum er også olie, præcis som benzin er olie. Alt, der kommer fra råolien er på sin vis olie, men det kan ofte give mening at være lidt mere præcis og kalde petroleum for petroleum.
Lampeolie er typisk petroleum, der er blevet renset for svovl. Dermed lugter det ikke så slemt, når det afbrændes. Tændvæske er typisk blot et andet ord for lampeolie. Men det er alt sammen blot salgsnavne, og hvis man har behov for en olie med særlige egenskaber, så som et bestemt flammepunkt, må man undersøge producentens specifikationer nøje før køb. Brug af diesel i stedet for petroleum ses ofte nævnt som en mulighed, hvis man ikke har andet, men det kan være farligt: Dieselolie brænder ved en højere temperatur og kan således overophede lampen, med alle mulige uheld til følge. Gør kun dette, hvis producenten direkte angiver det som en mulighed. F.eks. har Primus nogle komfurer, der kan bruges med flere typer brændsel.
De fleste petroleumslamper fungerer fint på enhver form for petroleum, men rygterne vil vide, at visse gamle lamper brænder bedst på urenset petroleum. I sidste ende er det dog et spørgsmål om, hvorvidt olien kan trænge op gennem vægen i et passende tempo til at føde flammen, så petroleums- og vægetype skal passe sammen.

Petrolium er en forkert stavemåde af petroleum, men den ses ofte. Jeg forsøger at undgå stavefejl, så hvis du støder på nogle på Lys i Lampen, må du endeligt sige til, så jeg kan få dem rettet.

Linjer eller ”’ er en gammeldags måleenhed, der i dag mest bruges i forbindelse med petroleumslamper. En linje er 1/12 tomme eller 1/144 gammel pariserfod (som er 32,484 cm) altså ca. 2,25 mm. Antallet af linjer viser, hvor bred den passende væge er, dog således at for fladbrændere viser målet hele vægens bredde, for rundbrændere kun den halve bredde. For brændere, der ikke bruger flade væger, bruges normalt ikke betegnelsen linjer. Efter det gamle målesystem er en fod lig med 12 tommer, og en tomme lig med 12 linjer. De betegnes således:
Fod = ‘ (f.eks.: manden er 6′ høj)
Tomme = ” (f.eks.: den den gamle diskette er 5 1/4” bred)
Linje = ”’ (f.eks.: petroleumslampen har en 14”’ brænder)
Målet linjer har bredt sig ud over bare vægen, da der i petroleumslampens barndom blev fastlagt nogle de facto standarder, der fortalte noget om, hvor bredt et gevind for påskruning på olietanken skulle være for en 10”’ brænder, f.eks. og hvor bredt for en 14”’ (og de øvrige størrelser). Også brænderrørene blev standardiserede, og endda i nogen grad lampekuplerne. Så man kan altså bede ekspedienten om en væge og en kuppel til en 10”’ lampe, og så får man sandsynligvis noget, der passer.
Jeg følger op senere med en oversigt over alle disse mål, og hvordan de hænger sammen, men indtil da, se f.eks. skemaet på hytta.de.

Del dine tanker