Duplex Burner

En Duplex-brænder fra hytta.de's katalog.
En Duplex-brænder fra hytta.de’s katalog. Der er en stilleskrue til hver væge samt et håndtag til at løfte og låse vægerne.

Denne type af brænder er den mest almindelige i England, omend mere sjælden i Danmark (og Sverige og Tyskland, for den sags skyld), hvor især Kosmos- og Matador-brænderne er langt mere udbredte.

En væsentlig producent var Veritas, som gennem tiden opkøbte en del af de øvrige producenter. Der findes en del kopi-produkter, herunder f.eks. Gemine.

Den benytter to væger parallelt, hver af dem 1 1/16″ bred. Man kan så tænde for en enkelt eller begge væger – hvor man i sidstnævnte tilfælde opnår mere end den dobbelte effekt, da afstanden mellem vægerne, i forhold til vægernes bredde, er sådan afstemt, at der opnås en optimeret fordampning af brændslet.

Læs mere

Basecamp.co.uk: The ‘Duplex’ Burner

Del dine tanker