Moderatørlampe

Traditionelt tilskrives Charles-Louis-Félix Franchot (1809-1881) i Paris at have opfundet moderatørlampen i 1836, men dette er der rejst tvivl om fra flere sider – ikke mindst fordi en domstol efterfølgende besluttede, at Franchots opfindelse ikke indeholdt noget nyt og derfor kunne produceres af alle. Og det blev den så.

Den blev meget populær i tiden indtil destilleret petroleum blev almindeligt tilgængeligt – og i Frankrig i endnu længere tid, efter som Frankrig for at beskytte sin produktion af lamper, der dengang blev anset for at være verdensførende, og som var baseret på de ældre olietyper, lagde store afgifter på import af råolie og -destillater. Et firma som Wild & Wessel i Tyskland, der senere udviklede den voldsomt populære Kosmosbrænder, blev oprindeligt etableret netop med henblik på at fremstille moderatørlamper.

I forhold til studenterlampen, der kastede skygge og havde et højt tyngdepunkt, og urlampen, der var dyr at producere og tillige servicekrævende, er moderatørlampen en langt enklere og billigere konstruktion. Den findes i flere varianter, men grundprincippet er det samme: en fjeder presser på et stempel, der skubber olien gennem et rør op mod vægen. Fjederen er typisk af sengefjeder-typen, der spændes i forbindelse med opfyldning af lampen, men også urværksfjedre, der skal trækkes op med en nøgle, er set – Franchots lampe var af denne type.

Lampen er beregnet til de ikke-flygtige olier, som har svært ved selv at trække op gennem en væge tilstrækkeligt hurtigt til at sikre en kraftigt lysende flamme. Fjederen og stemplet sikrer, at der kommer olie nok til forbrændingen.

Læs også

Antik-Öllampen: Die Moderteurlampe

0 tanker om “Moderatørlampe”

Del dine tanker